Regler för att ha kaniner

Precis som när det gäller många andra husdjur finns det regler man måste följa om man har eller vill ha kaniner som husdjur. Det handlar bl.a. om att kaninen eller kaninerna ska hålla under förhållanden som inte hindrar deras naturliga beteende.

En och annan som skaffar en kanin för att ha som husdjur tror kanske att det är ett enklare alternativ till en hund eller katt. Men man kan inte påstå att det är enklare att ha kaniner. Däremot kan det passa betydligt bättre för en del. På samma sätt som det finns hund- respektive kattmänniskor finns det också kaninmänniskor.

Kaniner är kända för att föröka sig snabbt, och i det fria bildar de på kort tid stora flockar. Det innebär att de är flockdjur, och de känner sig ensamma på egen hand. Har man möjlighet bör man ha minst två kaniner hemma, men inte två vuxna hanar, om de inte är kastrerade.

Det går utmärkt att ha kaninerna i en bur, men de måste ha tillgång till material som gör att de kan utöva sitt naturliga beteende. I buren ska finnas hö eller halm som går att fläta samman, eftersom kaninerna i naturen bygger sina egna bon på detta sätt. Det ska också finnas material att gnaga på, såsom grenar eller rötter. Kaninernas tänder växer hela livet, och finns det inget gnagmaterial att tillgå kommer tänderna att bli för stora.

Precis som människor behöver kaniner röra på sig. Utrymmet i buren får inte vara för litet, och det ska finnas en hylla på lämplig höjd, som kan rymma alla kaniner samtidigt. Kaninerna ska även kunna gömma sig under hyllan.

Nya regler 2019

15 juli 2019 kommer nya regler att börja gälla för den yta som en kanin ska ha tillgång till. Om du funderar på att skaffa kanin kan det vara bra att anpassa ytan efter dessa regler redan nu. Reglerna delar in kaniner i sex klasser, efter deras vikt.

  • Kaniner upp till två kilo: minsta tillåtna yta är 0,5 m2. Hålls flera djur ska varje kanin ha minst 0,3 m2 till sitt förfogande. Den kortaste sidan ska vara minst 0,5 meter lång, och höjden ska vara minst 0,5 meter på lägsta stället.
  • Två till 3,5 kilo: minst 0,7 m2, och hälften av detta per djur om man har flera kaniner. Den kortaste sidan ska vara minst 0,6 meter, och höjden får inte understiga 0,6 meter någonstans.
  • 3,5 till 4,5 kilo: minst 0,8 m2 för en kanin, och minst 0,4 m2 per kanin i en grupp. Kortaste sidan ska vara minst 0,7 meter, och höjden får inte vara lägre än 0,8 meter.
  • 4,5 till sex kilo: 0,9 m2 för en kanin, minst 0,45 m2 per djur för en grupp av kaniner. I övrigt samma regler som för viktklassen under.
  • Över sex kilo: minsta tillåtna yta är en kvadratmeter för en kanin, och en halv kvadratmeter per kanin om man håller flera. Kortaste sidan ska vara minst 0,8 meter, och höjden minst 0,9 meter.

Utöver detta gäller särskilda minimikrav för avelshonor med kull. Dessa regler hittar ni på Jordbruksverkets webbplats.