Förra året insjuknade flera svenska kaniner i den dödliga sjukdomen RVHD. Även detta år finns viruset i Sverige. Men till skillnad från förra året finns det nu ett vaccin.

Rabbit Viral Hemorrhagic Disease, förkortat RVHD, är en sjukdom som också kallas kaningulsot. Den är mycket dödlig, närmare bestämt är dödligheten nästan 100 %. På bara några timmar kan en smittad kanin dö av sjukdomen. 2016 insjuknade flera kaniner i Sverige, varav de allra flesta dog, Smittan kom troligen från kontinentala Europa, och spred sig norrut i landet.

Så smittar RVHD

Förutom att vara dödlig är sjukdomen också mycket smärtsam. Många kaniner skriker högt när de är smittade, men det kan också hända att kaninen är frisk på kvällen, och död nästa morgon. Sjukdomen kan dock inte smitta människor, men eftersom den är så smittsam kan en människa föra vidare smittan från en kanin till en annan.

Död kaninRVHD orsakas av ett virus som kan överföras i luften, vilket är den vanligaste smittovägen. Det kan också smitta via direktkontakt, t.ex. mellan en vildkanin som står utanför buren och en tamkanin inne i buren. Även blodsugande insekter, som mygg och knott, kan överföra viruset.

Det är ovanligt att ett virus kan överföras från en djurart till en annan, men det finns undantag. Harar kan smittas av RVHD, och de kan också föra smittan vidare till kaniner, skriver Land Lantbruk.

Om man drabbas av kaningulsot bör buren och andra utrymmen där kaninen har vistats saneras innan nya djur kommer dit. Viruset kan nämligen överleva under lång tid, även när det inte finns några kaniner i närheten. På Nya Zeeland har man konstaterat att viruset kan finnas kvar, och vara smittförande, på kvarlevor från vilda kaniner som varit döda i tre månader.

Av denna anledning rekommenderar Statens veterinärmedicinska anstalt att man undviker promenader med kaninen i områden där smittan kan finnas. Som kaninägare bör man också undvika att ta med sin långörade vän till utställningar, kaninträffar och andra evenemang där många kaniner är samlade.

Vaccin mot kaningulsot

2016 skördade RVHD många kaniners liv. Detta år ser det dock ut att bli färre dödsfall. Anledningen till detta är att det sedan hösten 2016 finns ett vaccin, som skyddar mot båda de kända varianterna av kaningulsot. Den som vill vaccinera sin kanin kan vända sig till den lokala veterinären, skriver SVT Öst. Vaccinet får full effekt efter tio dagar.

Mer om RVHD, och hur man skyddar sig från att drabbas, finns att läsa på Statens veterinärmedicinska anstalts sajt.